Jak działają promocje bankowe

Codziennie jesteśmy zasypywani informacjami o różnego rodzaju promocjach. Przyzwyczailiśmy się do tego, że w ten sposób różne przedsiębiorstwa chcą nam sprzedać swoje towary lub usługi.
Być może czasem jesteśmy już tym zmęczeni i nie zwracamy uwagi na nowe propozycje. Warto jednak przyjrzeć się korzystnym ofertom. Niewykluczone , że dana promocja będzie dla nas bardzo interesująca.
Poprzez promocje , swoje produkty starają się również sprzedać banki. Czasem można usłyszeć o tym w telewizji lub zobaczyć na ulotce.
Jak działają promocje bankowe. Czym w ogóle są? Czy to się opłaca? Continue reading „Jak działają promocje bankowe”

Bezpieczne chwilówki? – na co zwrócić uwagę

Wzrost zaufania względem firm pożyczkowych sprawił, że na rynku pozabankowym pojawia się coraz więcej ofert popularnych chwilówek. Ponadto obok konsumentów, którzy regularnie korzystają z usług tego sektora bowiem nie mają możliwości finansowych by uzyskać kredyt gotówkowy, odbiorcami produktów parabankowych nierzadko są także klienci banków. Wybierają chwilówki, z racji darmowych zobowiązań finansowych oraz szybkości ich przyznawania. Warto dodać, że podczas wnioskowania o pożyczkę pozabankową nie wymagane są często żadne dodatkowe dokumenty czy zaświadczenia o dochodach. Jednak zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników.

Bezpieczne chwilówki? – na co zwrócić uwagę

Maksymalne koszty pożyczek

Dzięki licznym zmianom prawnym oraz wprowadzonej w roku 2016 ustawie antylichwiarskiej, firmy pożyczkowe musiało nieco zmienić politykę działania. Najważniejszym jej elementem było obniżenie maksymalnych kosztów pożyczek do 25% od całkowitej ich wartości oraz do 30% pożyczonej kwoty w skali roku. Jeśli konsument zauważy, że limit został przekroczony może danego pożyczkodawcę zgłosić do Komisji Nadzoru Finansowego. KNF, która choć nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad rynkiem pozabankowym, może wprowadzić daną firmę na listę ostrzeżeń publicznych.

Prawo do rezygnacji z umowy

Zgodnie z prawem każdy konsument, który skorzysta z usług firmy pozabankowej w razie zmiany decyzji może odstąpić od warunków umowy w ciągu 14 dni od chwili jej zawarcia. Taką możliwość stwarza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie postępowania określone często mianem prawa do namysłu pozwala klientom sektora pozabankowego rozważyć, czy podjęli słuszną decyzję lub zrezygnować z usług pożyczkodawcy, jeśli zaobserwowali jakąkolwiek nieprawidłowość w warunkach kredytowania.

Reprezentatywny koszt pożyczki

Instytucje pozabankowe udzielające zobowiązań finansowych na swoich stronach internetowych udostępniają specjalne suwaki umożliwiające wyliczenie kosztów obsługi pożyczki. Początkowo dany produkt może wydawać się tańszy niż jest w rzeczywistości, bowiem prowizja często zależy od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Dlatego jeśli natrafimy na chwilówkę, której prowizja jest nadspodziewanie niska lub nawet wynosi 0 zł, jej faktyczną wysokość poznamy prawdopodobnie dopiero po wysłaniu wniosku o pożyczkę.

Choć rynek usług pozabankowych, zwłaszcza sektor pożyczkowy jest obecnie dużo bezpieczniejszy niż jeszcze parę lat temu, każdy z nas może trafić na nieuczciwą firmę. Gdy zostaniemy oszukani przez pożyczkodawcę jako pomocy posłuży nam KNF oraz UOKiK. Ponadto o wsparcie prawne możemy zgłosić się do kancelarii adwokackiej pod adresem http://adwokacijwz.pl – adwokat Ostróda.

Co to jest parabank?

Zdefiniowanie terminu parabank bywa kłopotliwe, choć oznacza instytucje, która nie jest bankiem lecz świadczy usługi podobne do banków. Są to między innymi: udzielanie pożyczek i kredytów, wydawanie niebankowych kart płatniczych, przyjmowanie depozytów, oferowanie lokat itp. Dodatkowo podmioty te nie działają w oparciu o ustawę z roku 1997 Prawo bankowe. Pojęcie instytucji parabankowej nie zostało jednak sprecyzowane przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Czy zatem powinno się je stosować w odniesieniu do firm pożyczkowych?

Co to jest parabank

Ogólna definicja parabanku określa tak instytucje, które prowadzą usługi typowe dla banków i upoważnione są do wykonywania tych czynności na podstawie odrębnych ustaw. Jednak wówczas do wspólnego „worka” należałoby włożyć zarówno Kasy Spółdzielczo-Oszczędnościowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut,firmy pożyczkowe, instytucje prowadzące usługi pośrednictwa finansowego i wiele innych. Komitet Stabilności Finansowej precyzuje jednak to pojęcie wskazując, iż parabanki nie działają w oparciu o ustawę Prawo bankowe oraz nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. W wyniku tego SKOKI, instytucje pieniądza elektronicznego czy płatnicze zostały wyłączne z ów definicji bowiem kontrolowane są przez KNF.

Kobieta w grantaowym swetrze siedzi przy laptopie
Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe a parabanki

Zgodnie z przytoczonymi wyjaśnieniami terminu parabank, firmy pożyczkowe wpisują się w ów definicję wykonując czynności opisane wymienione w art. 5 ust. 2 Prawa bankowego . Chodzi tu o udzielanie zobowiązań finansowych. Choć nie podlegają kontroli KNF, każda instytucja pożyczkowa winna zostać wpisana do specjalnego rejestru, który dostępny jest na stronie Komisji. Warto jednak pamiętać, że znane nam firmy oferujące pożyczki chwilówki nie przyjmują depozytów, nie wymagają zastawów lub poręczeń. Żaden pożyczkodawca nie może żądać od swojego klienta przedpłaty na poczet zaciągniętego zobowiązania finansowego. Ponadto konsumenci, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych mogą w ciągu 14 dni od podpisania umowy zrezygnować z wzięcia chwilówki. Wprowadzona w roku 2016 ustawa antylichwiarska narzuciła limity maksymalnych kosztów zobowiązań finansowych oraz nakazała umieścić na stronach internetowych firm pozabankowych informacje dotyczące rzeczywistego oprocentowania chwilówek. W przypadku braku takowych danych, klient może je zażądać od pożyczkodawcy.

Biuro Informacji Kredytowej

Powstanie Biura Informacji Kredytowej związane jest z Związkiem Banków Polskich, bowiem to między innymi dzięki tej organizacji powołano BIK. Miało to miejsce w roku 1997 a udziałowcami biura stał się sam związek oraz największe banki w całej Polsce. Obecnie BIK funkcjonuje jako spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie a jej kapitał zakładowy wynosi ponad 15 milionów złotych.

Krótka historia BIK

W roku 1991 powołano w Polsce pierwszą organizację samorządową zrzeszającą ówczesne banki, którą określono mianem Związek Banków Polskich. Pierwszym krokiem jaki uczyniła było stworzenie rejestru klientów banków, którzy nie spłacają swoich zobowiązań finansowych w terminie. Jednak to wraz z przyjęciem ustawy z roku 1997 Prawo bankowe, weszło w życie prawo umożliwiające wyminę informacji pomiędzy bankami na temat tych wiarygodnych i nierzetelnych kredytobiorców. W ten sposób powstało Biuro Informacji Kredytowej. Dzisiaj w całym systemie wymiany danych kredytowych uczestniczy około 680 instytucji finansowych.

Główne zadania BIK

Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji kredytowych odnośnie klientów banków, kas spółdzielczo-oszczędnościowych, firm pożyczkowych oraz innych instytucji pozabankowych. Dane na temat zadłużenia konsumentów oraz terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych pozwalają na ustalenie oceny kredytowej (scoring). W chwili, gdy klient instytucji finansowej podpisuje umowę o kredyt bądź pożyczkę, taka informacja trafia do BIK. Prawie 90% z nich ma wydźwięk pozytywny, co umożliwia budowanie pozytywnej historii kredytowej. Od 2016 roku BIK uruchomił panel internetowy pozwalający na samodzielne sprawdzenie swojego profilu przez konsumenta. Może to zrobić osoba fizyczna jak i przedsiębiorca pragnący zweryfikować historię zadłużenia potencjalnego kontrahenta.

Mężczyzna spina dokumenty
BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o kredytobiorcach

Wpisy negatywne w BIK

Każda informacja o terminowo spłaconej racie z tytułu posiadanego zobowiązania finansowego trafia do BIK. Jeśli zaś konsument nie wywiązał się z umowy kredytowej i ma opóźnienia w uregulowaniu należności, bank po upływie określonego czasu przekazuje do BIK tą negatywną informację. Nie można w żaden sposób wymazać jej z bazy, a pozostaje tam przez 5 lat od chwili jej zamieszczenia.

Co należy wiedzieć na temat BIK
  • gromadzi i udostępnia informacje o kredytobiorcach spłacających terminowo zobowiązania lub mających opóźnienia w ich zwrocie
  • zdecydowana większość informacji jest pozytywna
  • osoba fizyczna może zweryfikować samodzielnie swoją historię kredytową
  • nie można wyczyścić swojej historii w BIK