Biuro Informacji Kredytowej

Powstanie Biura Informacji Kredytowej związane jest z Związkiem Banków Polskich, bowiem to między innymi dzięki tej organizacji powołano BIK. Miało to miejsce w roku 1997 a udziałowcami biura stał się sam związek oraz największe banki w całej Polsce. Obecnie BIK funkcjonuje jako spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie a jej kapitał zakładowy wynosi ponad 15 milionów złotych.

Krótka historia BIK

W roku 1991 powołano w Polsce pierwszą organizację samorządową zrzeszającą ówczesne banki, którą określono mianem Związek Banków Polskich. Pierwszym krokiem jaki uczyniła było stworzenie rejestru klientów banków, którzy nie spłacają swoich zobowiązań finansowych w terminie. Jednak to wraz z przyjęciem ustawy z roku 1997 Prawo bankowe, weszło w życie prawo umożliwiające wyminę informacji pomiędzy bankami na temat tych wiarygodnych i nierzetelnych kredytobiorców. W ten sposób powstało Biuro Informacji Kredytowej. Dzisiaj w całym systemie wymiany danych kredytowych uczestniczy około 680 instytucji finansowych.

Główne zadania BIK

Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem informacji kredytowych odnośnie klientów banków, kas spółdzielczo-oszczędnościowych, firm pożyczkowych oraz innych instytucji pozabankowych. Dane na temat zadłużenia konsumentów oraz terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych pozwalają na ustalenie oceny kredytowej (scoring). W chwili, gdy klient instytucji finansowej podpisuje umowę o kredyt bądź pożyczkę, taka informacja trafia do BIK. Prawie 90% z nich ma wydźwięk pozytywny, co umożliwia budowanie pozytywnej historii kredytowej. Od 2016 roku BIK uruchomił panel internetowy pozwalający na samodzielne sprawdzenie swojego profilu przez konsumenta. Może to zrobić osoba fizyczna jak i przedsiębiorca pragnący zweryfikować historię zadłużenia potencjalnego kontrahenta.

Mężczyzna spina dokumenty
BIK gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o kredytobiorcach

Wpisy negatywne w BIK

Każda informacja o terminowo spłaconej racie z tytułu posiadanego zobowiązania finansowego trafia do BIK. Jeśli zaś konsument nie wywiązał się z umowy kredytowej i ma opóźnienia w uregulowaniu należności, bank po upływie określonego czasu przekazuje do BIK tą negatywną informację. Nie można w żaden sposób wymazać jej z bazy, a pozostaje tam przez 5 lat od chwili jej zamieszczenia.

Co należy wiedzieć na temat BIK
  • gromadzi i udostępnia informacje o kredytobiorcach spłacających terminowo zobowiązania lub mających opóźnienia w ich zwrocie
  • zdecydowana większość informacji jest pozytywna
  • osoba fizyczna może zweryfikować samodzielnie swoją historię kredytową
  • nie można wyczyścić swojej historii w BIK