Co to jest parabank?

Zdefiniowanie terminu parabank bywa kłopotliwe, choć oznacza instytucje, która nie jest bankiem lecz świadczy usługi podobne do banków. Są to między innymi: udzielanie pożyczek i kredytów, wydawanie niebankowych kart płatniczych, przyjmowanie depozytów, oferowanie lokat itp. Dodatkowo podmioty te nie działają w oparciu o ustawę z roku 1997 Prawo bankowe. Pojęcie instytucji parabankowej nie zostało jednak sprecyzowane przez Polską Klasyfikację Działalności (PKD). Czy zatem powinno się je stosować w odniesieniu do firm pożyczkowych?

Co to jest parabank

Ogólna definicja parabanku określa tak instytucje, które prowadzą usługi typowe dla banków i upoważnione są do wykonywania tych czynności na podstawie odrębnych ustaw. Jednak wówczas do wspólnego „worka” należałoby włożyć zarówno Kasy Spółdzielczo-Oszczędnościowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut,firmy pożyczkowe, instytucje prowadzące usługi pośrednictwa finansowego i wiele innych. Komitet Stabilności Finansowej precyzuje jednak to pojęcie wskazując, iż parabanki nie działają w oparciu o ustawę Prawo bankowe oraz nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. W wyniku tego SKOKI, instytucje pieniądza elektronicznego czy płatnicze zostały wyłączne z ów definicji bowiem kontrolowane są przez KNF.

Kobieta w grantaowym swetrze siedzi przy laptopie
Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi rejestr firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe a parabanki

Zgodnie z przytoczonymi wyjaśnieniami terminu parabank, firmy pożyczkowe wpisują się w ów definicję wykonując czynności opisane wymienione w art. 5 ust. 2 Prawa bankowego . Chodzi tu o udzielanie zobowiązań finansowych. Choć nie podlegają kontroli KNF, każda instytucja pożyczkowa winna zostać wpisana do specjalnego rejestru, który dostępny jest na stronie Komisji. Warto jednak pamiętać, że znane nam firmy oferujące pożyczki chwilówki nie przyjmują depozytów, nie wymagają zastawów lub poręczeń. Żaden pożyczkodawca nie może żądać od swojego klienta przedpłaty na poczet zaciągniętego zobowiązania finansowego. Ponadto konsumenci, którzy korzystają z usług firm pożyczkowych mogą w ciągu 14 dni od podpisania umowy zrezygnować z wzięcia chwilówki. Wprowadzona w roku 2016 ustawa antylichwiarska narzuciła limity maksymalnych kosztów zobowiązań finansowych oraz nakazała umieścić na stronach internetowych firm pozabankowych informacje dotyczące rzeczywistego oprocentowania chwilówek. W przypadku braku takowych danych, klient może je zażądać od pożyczkodawcy.